שכוח זכור שכוח, סופר סתם
דקת קריאה
11 ליולי 2019
אי זכרון, נעמה
דקת קריאה
11 לאפריל