חגית קופפר צ'רקה שיחה

כותבת. עוד לא משוררת. אוהבת.
פרסמ.ה 2 דפים
הבו לי דף באקראי
היום שבו נבראה אהבה
דקת קריאה
4 לינואר 2021
די רק באחד
דקת קריאה
4 לינואר 2021