ואל ספרינג שיחה

רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה
פרסמ.ה דף אחד
הבו לי דף באקראי
פעם אחת
דקת קריאה
18 לדצמבר 2019