איציק שיחה

אומרים עלי כשאני נכנס לחנות לקנייה מיד אחרי נכנסים עוד עשרה קונים - מביא מזל
פרסמ.ה 5 דפים
הבו לי דף באקראי
יש הדסים
דקת קריאה
8 לאוקטובר
ואיפה הפירגון
דקת קריאה
9 ליולי
שוב סיסמא ושוב סיסמא
דקת קריאה
2 ליולי
ברכה לשנה החדש תשפ"א
דקת קריאה
19 לספטמבר 2020
10 אחוזים הנחה
2 דקות קריאה
17 ליולי 2020