מיכל בן מאיר שיחה

כותבת כל מיני הגיגים לעצמי ולמגירות בעיקר.
פרסמ.ה דף אחד
הבו לי דף באקראי
אני חיה, זוכר?
2 דקות קריאה
17 ליולי 2020