אורן שיחה

חושב-כותב www.think-n-write.com
פרסמ.ה דף אחד
הבו לי דף באקראי
מאה המילים האחרונות עלי אדמות
דקת קריאה
25 לאוגוסט 2020