תוכי

נכבל במחשבות לא לו

או בחוסר מחשבה

אין אמת

כך, עד שלא היה

מאז הוא רק מהדהד

ויש שעוד שואלים אותו

אתה רוצה?

רוצה... רוצה...

אז למה אתה לא?

לא... לא... לא...

וזה ככה תמיד?

... תמיד... תמיד...

ויום אחד זה יפסיק?