הג'וינט ה*לפני* אחרון שעישנתי, איתי שקד
3 דקות קריאה
8 לינואר 2022