הג'וינט ה*לפני* אחרון שעישנתי, איתי שקד
3 דקות קריאה
8 לינואר 2022
הסיפור של עודד הבלונדיני , איתי שקד
2 דקות קריאה
12 לינואר 2022
הסיפור של עודד הבלונדיני 5, איתי שקד
3 דקות קריאה
10 לפברואר 2022
קפה ונשיקות בפה עם כרמל, איתי שקד
3 דקות קריאה
22 לנובמבר 2022
כרוניקה של ג'וינט קטלני 4, איתי שקד
3 דקות קריאה
12 ליולי 2023
כרוניקה של ג'וינט קטלני 5, איתי שקד
4 דקות קריאה
19 ליולי 2023