חורבן, בניה גוטליב
5 דקות קריאה
17 לדצמבר 2019
שבילים, בניה גוטליב
2 דקות קריאה
19 למרץ 2020
פעם שחית במי השפיר, אפרתה
4 דקות קריאה
18 ליוני 2020
שאריות, דורון
2 דקות קריאה
7 ליולי 2021
ללא תחליף, בניה גוטליב
2 דקות קריאה
1 לאוקטובר 2021