תרגום לריינר מריה רילקה, עמרי גולדשטיין
דקת קריאה
23 לפברואר