עמרי גולדשטיין שיחה

פרסמ.ה 8 דפים
הבו לי דף באקראי
תרגום לריינר מריה רילקה
דקת קריאה
23 לפברואר
סונטה למות האלוהים
דקת קריאה
23 לפברואר
**
דקת קריאה
31 למרץ 2023
*
דקת קריאה
31 למרץ 2023
צליל
דקת קריאה
6 לאוגוסט 2021
סערת הלב
דקת קריאה
5 לינואר 2021
האל ואני
דקת קריאה
5 לינואר 2021
יהֹווָה
דקת קריאה
5 לינואר 2021