פִּרְסֵם 34 דפים וגרף 73 פירגונים.
כותב מגרה מקצועי.
לא תחמוד אשת רעך דקת קריאה 14 לנובמבר 2020
היום דקת קריאה 22 לספטמבר 2020
אבוקה עשנה דקת קריאה
12 לאוגוסט 2020
עול דקת קריאה 31 ליולי 2020
אני שמתי מיתות קטנות דקת קריאה 5 ליוני 2020