ביצת אחיתופל, אסא וולפסון
דקת קריאה
15 לנובמבר 2019
התרכיז דה סאד, אסא וולפסון
דקת קריאה
8 למרץ 2020
דוקי חמורבי, אסא וולפסון
2 דקות קריאה
12 למרץ 2020
קיבת נוח, אסא וולפסון
דקת קריאה
3 לאוגוסט 2020
משפד פרמה, אסא וולפסון
2 דקות קריאה
8 לספטמבר 2020
הנטול של שרדינגר, אסא וולפסון
2 דקות קריאה
20 לאוגוסט 2020
אודות התערוכה, אסא וולפסון
2 דקות קריאה
9 לספטמבר 2020