תרגום לריינר מריה רילקה, עמרי גולדשטיין
דקת קריאה
23 לפברואר
דף #9513, ס-ז
דקת קריאה
26 לפברואר
דף #9525, שולה ברנע
דקת קריאה
29 למרץ
בין שמיים לארץ, מבט חצי מעל, מר דוביאס
דקת קריאה
25 למאי
דף #9535, שולה ברנע
דקת קריאה
31 למאי
לא עכשיו!, ליאור רשף
דקת קריאה
7 ליולי